Svartkämpar

Mellangröda, ej kvävefixerande, 2-/flerårig

  • Svartkämpar är djuprotad
  • Torktålig
  • Flerårig ört

Narrowleaf plantain, Plantago lanceolata

Svartkämpar är en, ej kvävefixerande, flerårig djuprotad (vid längre liggtid) och torktålig ört som klarar jord med lägre pH (ner till pH 4,5). Sorterna kan vara antingen högväxta och kraftiga eller lågväxta och tätare.

Svartkämpar är bra på att hämta näringsämnen från djupare jordlager men svag på odling under blöta förhållanden. Kan med fördel odlas på platser med lång liggtid.

Tips! Etableras genom bredspridning eller med fröplacering. Odlas framför allt på mark som skall ligga orörd under lång tid t.ex. kant- och skyddszoner.

 

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor