Alexandrinerklöver

Mellangröda, kvävefixerande, 1-årig

  • Alexandrinerklöver torktålig
  • Hög- och snabbväxt
  • Bra tillväxt under högsommaren

Egyptian clover, Aegyptia Trifolum incarnatum

Alexandrinerklöver är en kvävefixerande (1-årig) snabbväxande baljväxt med ett hög- och upprätt växtsätt. Den klarar odling på jord med låga pH men föredrar bördigare jord med pH över 6,0 och växer bra vid höga sommartemperaturer. Trots sin snabba tillväxt är grödan relativt svag i konkurrens och upplevs som gles i renbestånd.

Risk finns att uppföröka ärtrotröta och fusariumrotröta.

Tips! Etableras genom bredspridning eller fröplacering i växande gröda på våren eller i samband med vårsådd. Är frostkänslig.

 

Vid köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.