Seradella

Mellangröda, kvävefixerande, 1-årig

  • Torktålig baljväxt
  • Passar på lättare jord
  • Tål låga pH

Common birdsfoot, Ornithopus sativus

Mellangrödan Seradella är en kvävefixerande (1-årig) baljväxt som tenderar att ge en lägre biomassa än lusern och klöver men håller sina blad långt fram på hösten. Seradella föredras att odlas på lättare jord. Den tål ej stående vatten men klarar torkan bra. Fungerar också bra med odling på jord med låga pH och dålig näringsstatus. (Bör undvikas på jord med högre pH >7). Seradellans för är långlivade i marken och kan bli ett återkommande inslag i nästkommande grödor.

 

Tips! Etableras genom bredspridning eller fröplacering grunt i såbädden. Svarar bra på fosfor och svavelgödning. Låg risk för uppförökning av växtföljdssjukdomar.

Vid köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.