Rödsvingel

Mellangröda, ej kvävefixerande, 1-årig

  • Rödsvingel ett torktåligt gräs
  • Växer med utlöpare
  • God marktäckare

Red fescue, Festuca rubra

Rödsvingel är ett, ej kvävefixerande (1-årig), torktåligt gräs som med hjälp av utlöpare täcker marken mycket väl. Det är en konkurrenssvagare art än eng. rajgräs och fungerar bra att så på hösten i höstvete. Dess svaga konkurrens gör att insådd på våren i höstvete ej rekommenderas. Men kan dock vara ett bra alternativ i mer konkurrenssvaga huvudgrödor som t ex. ärter.

Utmärkt för att minska jorderosion och passar för sen sådd i lutning mot vattendrag. Beroende på sort kan arten ha långa eller korta utlöpare.

Rödsvingel är något känslig för nattfrost tidigt på våren.

Tips! Bredspridning eller fröplacering i samband med sådd eller i växande vårgröda.

 

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor