Italienskt rajgräs

Mellangröda, ej kvävefixerande, 1-årig

  • Italienskt rajgräs är konkurrensstarkt
  • Hög biomassaproduktion
  • Kan frysa bort under vintern

Italian ryegrass, Lolium multiflorum

Italienskt rajgräs är ett, ej kvävefixerande (1-årig), mer konkurrensstark och mindre vinterhärdigt bladgräs än ex. eng. rajgräs. Det fungerar bra vid vårinsådd i höstgrödor men undviks i vårgrödor där den har för stark konkurrenskraft. Italienskt rajgräs har viss tendens att under insåningsåret skjuta enstaka strå som går upp i ax, vilket ökar risken för framtida ogräsproblematik.

Tips! Kan bredspridas på våren i växande gröda eller sås med fröplacering efter skörd av huvudgröda.

 

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor