Bovete

Mellangröda, ej kvävefixerande, 1-årig

  • Bovete 1-årig ört
  • Snabbt & tätt växtsätt
  • Inga närbesläktade odlade kulturväxter

Buckwheat, Fagopyrum esculentum

Bovete är en 1-årig ej kvävefixerande ört med snabbt och tätt växtsätt. Den är frostkänslig och lätt att bruka ner samt trivs på något mer näringsfattiga jordar. Bovete har en snabb ojämn avmognad, vilket innebär fröspill. Bovete bör odlas i blandning med andra arter för en stärkt ogräskonkurrens. Denna egenskap är svag i renbestånd.

Mycket liten risk för uppförökning av växtföljdsjukdomar.

Tips! Håll koll på din gröda då den har en snabb blomning och ojämn avmogning. Bredsådd eller med fröplacering.

 

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor