Blålusern

Mellangröda, kvävefixerande, 2-/flerårig

  • Blålusern hög torktålighet
  • Långsam etablering med väl etablerad blir den kraftig
  • Kraftig, djupt rotsystem

Blålusern är som mellangröda en kvävefixerande (2 år/flerårig) baljväxt som är känslig för pH under 6, bästa förutsättning helst över 6,5. Arten är även känslig för jord med markpackning och dålig dränering.

Blålusern har ett kraftigt, djupt rotsystem som lägger grunden till dess höga torktålighet. En långsam etablering gör den skonsam för huvudgrödan men väl etablerad växer blålusern till sig och konkurrerar bra med andra högväxta arter.

Kan till viss grad infekteras av ärtrotröta och Rhizoctonia.

Tips! Etablering kan ske på våren i växande gröda med bredspridning eller fröplacering. Plantan får en stor rotvolym med ett mycket grenat rotsystem där den långa pålroten effektivt bildar en god jordstruktur. Blålusern undviks på jord med mycket vattenhållande förmåga och låga pH.

Vid köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor