Cikoria

Mellangröda, ej kvävefixerande, 2-/flerårig

  • Cikoria - djupgående rotsystem
  • God torktålighet
  • Luckrar jorden väl

Chicory, Cichorium intybus

Cikoria är en ej kvävefixerande (2 år/flerårig) ört med god förmåga, att väl etablerad, växa under hösten. Cikorians djupgående rotsystem luckrar jorden väl samt ligger till grund för den mycket goda torktåligheten. Rekommenderas för insådd i ex stråsäd. Har en långsam start, speciellt vid odling på kallare jordar.

Cikoria kan odlas på jordar med högt pH men kräver en näringsrik jord och bör ligga orörd minst två år för att få ut maximalt utnyttjande av växtens fördelar. Den är ej släkt med våra vanliga kulturgrödor och uppförökar därigenom inte heller några kända växtföljdsjukdomar.

Tips! Fröplacering är att föredra vid sådd, på grund av dess långsamma groning och utvecklingshastighet. Kan med fördel odlas på mark med lång liggtid t ex. kant- och skyddszoner.

 

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor