SU Joran – Nyhet!

Höstvete

  • Hög avkastning
  • Goda stråegenskaper
  • Frisk sort

Höstvete SU Joran är nya kvarnvetesorten till säsongen år 2024 med höga förväntningar. Det är en frisk brödvetesort med hög stabil avkastning, kortare strå och goda stråegenskaper som är provad i Svenska officiella försök sedan skörd år 2019. Den visar på en låg mottaglighet för sjukdomar vilket ger en robust ochpålitlig sort med mindre behov av insatsmedel samtidigt som den säkerställer ett högt odlingsnetto. De kvarntekniska försöken visar också på en hög falltalsstabilitet och godkända bakningskvaliteter.

Stor flexibilitet och mångsidighet skapar en rad användningsområde. Oavsett för en maximerad skörd, produktion av eget foder, brödvete till industrin eller deltagande på exportmarknaden, här får du en pålitlig följeslagare.

Låt SU Joran bli nyckeln till din framgång!

 

Sorttyp: Bestockare = hög tendens att bilda många ax/m2.

Bestockare har tidigt till normal sådd för att säkerställa att tillräcklig mängd sidoskott anläggs på hösten. Vid en tidig sådd håll ner utsädesmängden och undvik för kraftig bestockning. När antalet ax/m2 driver skörden är det viktigt att huvuddelen av kvävegivan finns tillgänglig vid begynnande stråskjutning (DC30) för att driva fram sidoskott och minska skottreduktionen.

 

Odlingsegenskaper i tabellen. Skala 1-9, i jämförelse med Sortblandning (= 5) och 1 = lågt och 9 = högt.

 

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.