Praktik

Godkänd hos Absolut!

  • Höstvete för kvarn med hög avkastning
  • Hög bakningskvalitet
  • Tidig mognad

Höstvete Praktik är ett högavkastande kvarnvete med tidig mognad och hög bakningskvalitet. Även en gynnsam förfrukt till höstraps. Har ett stabilt falltal, god kärnkvalitet och vinterhärdighet. Helt enkelt ett säkert val under våra svenska odlingsförhållande. Ger i kvarn högt mjölutbyte och god vattenadsorption.

Praktik avkastar något under medel med en något lägre tusenkornvikt. Bestockar sig i ringa omfattning.

Sorttyp: Kärnsättare som främst bygger sin avkastning genom ett högt antal kärnor/ax.

 

Odlingsegenskaper i tabellen. Skala 1-9, i jämförelse med Sortblandning (= 5) och 1 = lågt och 9 = högt.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.