Fenomen

Höstvete

  • Kort och stråstyv höstvete
  • God vinterhärdighet
  • Borstig

Höstvete Fenomen är en stråstyv borstig och frisk vetesort med god vinterhärdighet, bra kärnkvaliteter och en medelsen mognad. Fenomen är lämpad för bröd, industri och foder. Dess borstiga ax gör också sorten mindre attraktiv för vilt under sommarperioden.

Fenomen avkastar runt mätaren och har en lägre bestockning och något högre tusenkornvikt.

 

Sorttyp: Kärnfyllare med hög tendens att bilda stora kärnor/ax. Sås normalt till sent. Kärntäthet uppnås främst genom hög kärnsättning i det enskilda axet där avkastningen är avhängd av dess goda förmåga att fylla kärnorna.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.