Informer

Med hög kväveeffektivitet och godkänd hos Absolut!

  • Stråstyvt höstvete
  • Stort ax
  • Frisk sort

Höstvete Informer är en stråstyv, frisk sort med hög avkastning. Högt uppskattad för sin avkastning och medelsena mognad, långt stabilt strå med stora ax. Klassas som brödvete och skall vid odling gödslas ordentligt för att få rätt proteinhalt. Passar till bröd, export, foder samt stärkelse/etanolvete.

Informer har en mycket hög tusenkornvikt och plantan bestockar sig i liten omfattning.

 

Sorttyp: Kärnfyllare har en hög tendens att bilda stora kärnor/ax och bygger främst sin avkastning med hög tusenkornvikt. God kärnsättning i axen.

 

Odlingsegenskaper i tabellen. Skala 1-9, i jämförelse med Sortblandning (= 5) och 1 = lågt och 9 = högt.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.