Informer

Med hög kväveeffektivitet och godkänd hos Absolut!

  • Stråstyvt höstvete
  • Stort ax
  • Frisk sort

Höstvete Informer är en stråstyv, frisk sort med hög avkastning. Informer är högt uppskattad med medelsen mognad, långt stabilt strå och stora ax. Klassas som ett B-vete som vid odling skall gödslas ordentligt för att få rätt proteinhalt. Avsättningen passar till bröd, export, foder samt stärkelse/etanolvete.

Informer har en mycket hög tusenkornvikt och plantan bestockar sig i liten omfattning.

Sorttyp: Kärnfyllare har en hög tendens att bilda stora kärnor/ax och bygger främst sin avkastning med hög tusenkornvikt. God kärnsättning i axen.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.