Lini Nyhet 2023!

Höstvete

  • Höstvete med hög skördepotential
  • Hög stärkelsehalt
  • Sen mognad

Höstvetet Lini passar utmärkt till foder- och stärkelseindustrin. Ny sort med hög stärkelsehalt, sen mognad och hög skördepotential. Har ett långa strå och god motståndskraft mot gulrost och bladfläcksvampar. En sen mognad gör att Lini passar utmärkt på gårdar med större veteareal där man söker ett längre skördefönster och en hög stärkelseskörd.

Lini avkastar över medel och har en lägre tusenkornvikt. Vid mycket höga kvävegivor eller hög kväveleverans från marken kan en stråstärkning vara fördelaktig för att minska risken för en försämrad stråstyrka.

 

Sorttyp: Kärnsättare med hög tendens att bilda många kärnor/ax. Sås normalt till sent. Kärntäthet uppnås främst genom hög kärnsättning i det enskilda axet och odlingsstrategin bör anpassas för att gynna denna egenskap.

 

“Med Lini tar vi ett steg längre och drar ut mognaden ytterligare lite senare jämfört med våra tidigare marknadssorter. Det ger inte bara en större möjlighet att planera sin skördeperiod effektivt utan vi kan även dra fördel av en längre inlagringsperiod som därmed leder till en högre skördepotential”.

 

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.