Lini

Höstvete

  • Höstvete med hög skördepotential
  • Hög stärkelsehalt
  • Sen mognad

Höstvete Lini passar utmärkt till foder- och stärkelseindustrin med sin höga stärkelsehalt, sena mognad och höga skördepotential. Lini har ett långa strå och god motståndskraft mot gulrost och bladfläcksvampar. Med sin sena mognad passar Lini utmärkt till gårdar med större veteareal där man söker längre skördefönster och en hög stärkelseskörd.

Avkastar över medel och har en lägre tusenkornvikt. Vid mycket höga kvävegivor eller hög kväveleverans från marken kan en stråstärkning vara fördelaktig för att minska risken för försämrad stråstyrka.

 

Sorttyp: Kärnsättare med hög tendens att bilda många kärnor/ax. Sås normalt till sent. Kärntäthet uppnås främst genom hög kärnsättning i det enskilda axet och odlingsstrategin bör anpassas för att gynna denna egenskap.

 

“Med Lini tar vi ett steg längre och drar ut mognaden ytterligare lite senare jämfört med våra tidigare marknadssorter. Det ger inte bara en större möjlighet att planera sin skördeperiod effektivt utan vi kan även dra fördel av en längre inlagringsperiod som därmed leder till en högre skördepotential”.

 

Odlingsegenskaper i tabellen. Skala 1-9, i jämförelse med Sortblandning (= 5) och 1 = lågt och 9 = högt.

 

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.