Terence

Godkänd hos Absolut

  • Stråstyv höstvete
  • Högavkastande
  • Utmärkt för Stärkelseindustrin

Höstvete Terence med mycket god stråstyrka, kärnkvalitet och en hög rymd- och tusenkornvikt. Medeltidig mognad och både god stärkelse- och proteinhalt gör sorten allround och passar till både bröd, stärkelse och foder. Terence har god motståndskraft mot de vanligaste höstvetesjukdomarna, speciellt gulrost.

Godkänd av Absolut i deras odlingskoncept från 2021!

Sorttyp: Kärnsättare med hög tendens att bilda många kärnor/ax. Sås tidigt till sent då avkastningen är beroende av främst kärnsättning i det enskilda axet.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.