Terence

Godkänd hos Absolut

  • Stråstyv höstvete
  • Högavkastande
  • Utmärkt för Stärkelseindustrin

Höstvete Terence ett allroundvete med god stråstyrka, kärnkvalitet och en hög rymd- och tusenkornvikt. Kombineras med medeltidig mognad samt både god stärkelse- och proteinhalt som gör sorten allround och passande till både bröd, stärkelse och foder. Terence har god motståndskraft mot de vanligaste sjukdomarna, speciellt gulrost.

Terence avkastar över medel, och har en något lägre tusenkornvikt. Bestockar sig i ringa omfattning.

Godkänd av Absolut i deras odlingskoncept från 2021!

Sorttyp: Kärnsättare med hög tendens att bilda många kärnor/ax. Sås tidigt till sent då avkastningen är beroende av främst kärnsättning i det enskilda axet.

 

Odlingsegenskaper i tabellen. Skala 1-9, i jämförelse med Sortblandning (= 5) och 1 = lågt och 9 = högt.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.