Utsädesmängd 2022 – en hjälp till dig om vilken utsädesmängd du bör använda eller beställa hem!

11 mars, 2022

Ny katalog av Utsädesmängd 2022 finns nu tillgänglig under fliken broschyrer här på hemsidan.

Ny katalog av Utsädesmängd 2022! – Vad är en unit? Vad är varierad utsädesmängd? Hur räknar man utsädesmängden? Här får du tips och råd om beräkningar, enhet arterna säljs i och hur många kärnor/frö per m2 som behövs vid sådd.

En unit är en förpackning med en exakt mängd frö av varierad kärnstorlek. Och varierad utsädesmängd är ett bra verktyg för att korrigera beståndstätheten.