Juliet

Vårrybs

  • Vårrybs med hög oljehalt
  • Låg tusenkornvikt
  • Tidig mognad

Vårrybs Juliet har en hög oljehalt, låg tusenkornvikt och en tidig mognad.

Odling av vårrybs är mest intressant på nordliga lokaler. För bästa resultat krävs sådd i varm jord med lagom mycket fukt och ett sådjup på 0,5-1 cm. Sådjupet gynnar en snabb etablering och du får en stor konkurrens mot ogräs och minskar risken för insektsskador. Vårrybsens avkastning ligger något under vårraps men vårrybs anses vara härdigare och ett säkrare val på utsatta lokaler.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.