Dingtuna Kvarn

Stationsvägen 5
724 75  VÄSTERÅS
Tel 021-550 50