EKO-resultat för ärter

Avkastning

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3
Område SverigeSverige
År / Sort kg/ha20212020
LmS Ingrid5122-
Bagoo96-
Eso104-
LmS Clara90-
Källa: Obehandlat EKO officiella försök 2021 och 2020, rel.tal jämfört med mätare LmS Ingrid = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Avkastning årsvis

x

Källa: Behandlat Officiella försök avkastning årsvis 2017-2021, rel.tal jämfört med mätare LmS Ingrid = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Odlingsegenskaper

x

Källa: Behandlat EKO Officiella försök 2017-2021. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med mätare LmS Ingrid. Sjukdomar obehandlat.