EKO-resultat för havre

EKO avkastning

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
OmrådeD-ED-ED-FD-FSverigeSverige
År / Sort kg/ha202320222023202220232022
EKO LmS Galant1775-1775619517756195
EKO Scotty126-126108*126108*
EKO Delfin118-118107*118107*
EKO Symphony128-128102128102
Källa: EKO-Officiella försök år 2022-2023 obehandlat, rel.tal jämfört med mätare LmS Galant = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

EKO avkastning årsvis

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
Område SverigeSverigeSverigeSverigeSverigeSverige
År / Sort kg/ha201920202021202220232019-2023
EKO LmS Galant71604577-619517754656
EKO Scotty---108*126111
EKO Delfin97115-107*118107
EKO Symphony96120-102128107
Källa: EKO-Officiella försök årsvis år 2019-2023 obehandlat. Rel.tal jämfört med mätare LmS Galant = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

EKO odlingsegenskaper

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5
År 2019-2023EKO LmS GalantEKO ScottyEKO DelfinEKO Symphony
Råprotein, % av ts11,3−0,6+/-0−0,1
Rymdvikt, g/l560+2−1+5
Tusenkornvikt, g34,5+4,2+7+7,5
Oljehalt, %5,1+0,4+0,3+0,2
Strålängd, cm83+5+3+2
Stråstyrka, %86−2+3+4
Ogräs, vikt m/m2173,3−38,6−51,2−31,2
Ogräs, marktäckning12+/-0+/-0+/-0
Mognad, dagar106+5+6+4
Sjukdom
Bladfläcksjuka, havre, %5+1+1+/-0

Källa: EKO-Officiella försök år 2019-2023 obehandlat. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med mätare Lms Galant.