EKO-resultat för vårvete/vårrågvete

EKO – avkastning

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5
Obehandlat / OmrådeD-FD-FSverigeSverige
År / Sort kg/ha2022202120222021
LmS Diskett4101265841012658
Sibelius110102110102
Quarna95929592
Argus (vårrågvete)1239212392

Källa: EKO-officiella försök år 2021-2022, rel.tal jämfört med mätare LmS Diskett = 100. Område Sverige * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

EKO – avkastning årsvis

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
Område SverigeSverigeSverigeSverigeSverigeSverige
År / Sort kg/ha201820192020202120222018-2022
LmS Diskett31524261-265841013472
Sibelius110105-102110105
Quarna83*86-929587*
Argus (vårrågvete)---92123108

Källa: EKO-officiella försök årsvis 2018-2022, rel.tal jämfört med mätare LmS Diskett = 100. Område Sverige * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

EKO – odlingsegenskaper

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5
2018-2022Vårrågvete
Behandlat LmS DiskettSibeliusQuarnaArgus
Protein, % av TS12,5−0,1+2,2+0,6
Rymdvikt, g/l763+23-27−57
Tusenkornvikt, g36,5+4,2−0,4+5,5
Stärkelse, % av TS66+0,6−2,3−1,8
Strålängd, cm72−6−5+17
Stråstyrka, %98−2−2−1
Mognadstid dagar104+3−1−1
Ogräs, vikt g/m2112,9−14+2−32
Ogräs, % marktäckning17−1+/-0−9
Källa: EKO-officiella försök år 2018-2022. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med mätare LmS Diskett. Sjukdomar obehandlat.