EKO Havre

EKO Avkastning

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3
EKO / OmrådeSverigeSverige
År / Sort kg/ha20202019
LmS Belinda-6484
LmS Galant4577110
Delfin115107
Symphony120106
LmS Nike111103
LmS Guld10996

Källa: EKO-Officiella försök 2020 och 2019 obehandlat, rel.tal jämfört med mätare år 2019 LmS Belinda och år 2020 LmS Galant = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

EKO Avkastning årsvis

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
Område SverigeSverigeSverigeSverigeSverigeSverige
År / Sort kg/ha201720182019202020212017-2021
LmS Galant511731277160457745774677
Delfin11310097115115107
Symphony1129896120120106
LmS Nike1039993111111102

Källa: EKO-Officiella försök årsvis 2017-2021. Rel.tal jämfört med mätare LmS Galant = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

EKO Odlingsegenskaper

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5
2017-2021
EKOLmS GalantDelfinSymphonyLms Nike
Protein, % av ts11,4+0,2+0,2+0,2
Rymdvikt, g/l570−4−2−14
Tusenkornvikt, g35,2+5,3+6+0,5
Oljehalt, %4,7+0,3+0,2+0,2
Strålängd, cm77+4+3-3
Stråstyrka, %91+3+2+/-0
Ogräs, vikt m/m2192−30,4−19,8−8,3
Ogräs, marktäckning11−1−1−1
Mognad, dagar106+1+/-0+1
Bladfläcksjuka, havre, %3+/-0+/-0−1

Källa: EKO-Officiella försök 2017-2021. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med mätare Lms Galant. Sjukdomar obehandlat.