EKO Havre

EKO Avkastning

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4
OmrådeSverigeSverigeSverige
År / Sort kg/ha202220212020
EKO LmS Galant6195-4577
EKO Scotty108*--
EKO Delfin107*-115
EKO Symphony102-120

Källa: EKO-Officiella försök år 2020-2022 obehandlat, rel.tal jämfört med mätare LmS Galant = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

EKO Avkastning årsvis

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
Område SverigeSverigeSverigeSverigeSverigeSverige
År / Sort kg/ha201820192020202120222018-2022
EKO LmS Galant312771604577-61954897
EKO Scotty----108*110
EKO Delfin100975263-107*106
EKO Symphony98965475-102104

Källa: EKO-Officiella försök årsvis år 2018-2022 obehandlat. Rel.tal jämfört med mätare LmS Galant = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

EKO Odlingsegenskaper

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5
År 2018-2022EKO LmS GalantEKO ScottyEKO DelfinEKO Symphony
Protein, % av ts11,7−0,60−0,1
Rymdvikt, g/l567−5−2−2
Tusenkornvikt, g34,5+3,6+6,1+6,5
Oljehalt, %4,8+0,3+0,2+0,1
Strålängd, cm75+5+3+2
Stråstyrka, %86−4+3+4
Ogräs, vikt m/m2134,8−19−23,4−14,3
Ogräs, marktäckning120+10
Mognad, dagar100+4+5+3
Sjukdom
Bladfläcksjuka, havre, %5+200

Källa: EKO-Officiella försök år 2018-2022 obehandlat. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med mätare Lms Galant.