EKO-resultat för rågvete och höstråg

EKO – avkastning årsvis

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
År 2017-2021 / Område Sverige
Sort kg/ha / År201720182019202020212017-2021
Herakles (höstråg)541641595392654041525132
LmS SU Performer (H) (höstråg)131114133*126125126*
Probus (rågvete)-140122*137147136*
LmS Kasyno (rågvete)--115133152133*

Källa: EKO-Officiella försök årsvis år 2017-2021, rågvete & höstråg i samma tabell rel.tal jämfört med Herakles = 100. sH = Syntetisk hybrid. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare. OBS! Finns inga försöksresultat för år 2022.
 

EKO – odlingsegenskaper

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
År 2017-2021
Behandlat Herakles (höstråg)LmS SU Performer (höstråg)Probus (rågvete)LmS Kasyno (rågvete)
Protein, % av ts9,2−1+1,8+2,2
Rymdvikt, g/l760+1−15−38
Tusenkornvikt, g33,4+0,7+9,2+12,2
Vinterhärdighet, %90+1+1+4
Strålängd, cm128−11−47−46
Stråstyrka, %73+3+15+12
Ogräs vikt, g/m2343,4−52,7−71,2−58,2
Mognad, dagar319+/-0+1,8−3

Källa: EKO-Officiella försök årsvis år 2017-2021, rågvete & höstråg i samma tabell rel.tal jämfört med Herakles. sH = Syntetisk hybrid. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Sjukdomar obehandlat. OBS! Finns inga försöksresultat för år 2022.