EKO Vårkorn

EKO Avkastning

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5
Obehandlat / OmrådeA+BA+BSverigeSverige
År / Sort kg/ha2021202020212020
LmS Cresendo3889473039705174
Prospect92-93-
KWS Irina9310495106
Ellinor104107104109
Flair108111110115
LmS RGT Planet108113*109113

Källa: EKO-Officiella försök årsvis 2021 och 2020, rel.tal jämfört med mätare LmS Cresendo = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

EKO Avkastning årsvis

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
Område SverigeSverigeSverigeSverigeSverigeSverige
År / Sort kg/ha201720182019202020212017-2021
LmS Cresendo581421065864473038894471
Prospect---1039297
KWS Irina10210310110493101
Ellinor-94101107104103
Flair107100108111108108*
LmS RGT Planet10691101113108105*

Källa: EKO-Officiella försök årsvis 2017-2021, rel.tal jämfört med mätare LmS Cresendo = 100. Område Sverige. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

EKO Odlingsegenskaper

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
2017-2021
Behandlat LmS CresendoProspectKWS IrinaEllinorFlairLmS RGT Planet
Protein, %11+/-0+/-0−0,1−0,3−0,3
Rymdvikt, g/l686+2−9−4+14+3
Tusenkornvikt, g52,2−2,4−0,6−1,3−1,5+/-0
Stärkelse, %62,1−0,2−0,3+0,3+0,5+0,3
Strålängd, cm64−8−10−4−10−3
Stråstyrka, %91+7+8+3+6+1
Stråbrytning, %7−3−5−2−4+/-0
Ogräs, vikt g/m296,9+36,8+12,3+60,2+16,4+1,1
Ogräs, % marktäckning10−3−2−2−2−1
Mognadstid, dag108−1−1−1−1−3
Obehandlat
Kornrost, %1+/-0+/-0−1+/-0+1
Bladfläcksjuka, %1+/-0+1+/-0+1+1

Källa: EKO-Officiella försök 2017-2021 obehandlat. Jämförelse med mätare LmS Cresendo. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd.