EKO-resultat för vårrågvete

EKO – avkastning

xx

Källa: Officiella försök 2017 och 2018, rel.tal jämfört med mätare LmS Dacke = 100. * = Signifikans enligt Officiella försök.

EKO – avkastning årsvis

xx

Källa: Officiella försök årsvis 2014-2018, behandlat, rel.tal jämfört med mätare LmS Dacke = 100. * = Signifikans enligt Officiella försök.

EKO – odlingsegenskaper

xx

Källa: Officiella försök 2014-2018, behandlat. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med mätare LmS Dacke. Sjukdomar obehandlat.