EKO Vårrågvete

EKO Avkastning

xx

Källa: Obehandlat/Behandlat Officiella försök 2017 och 2018, rel.tal jämfört med mätare LmS Dacke = 100. * = Signifikans enligt Officiella försök.

EKO Avkastning årsvis

xx

Källa: Behandlat Officiella försök årsvis 2014-2018, rel.tal jämfört med mätare LmS Dacke = 100. * = Signifikans enligt Officiella försök.

EKO Odlingsegenskaper

xx

Källa: Behandlat Officiella försök 2014-2018. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med mätare LmS Dacke. Sjukdomar obehandlat.