Eng. rajgräs och rajsvingel

Avkastning Ts-skörd år 2013-2022

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
År 2013-2022Delskörd
Vallår/SortMognadTotalt kg ts/haRel.talSkörd 1Skörd 2Skörd 3
Vall 1
LmS SW Birger (4n) (eng.rajgräs)m-sen13 459100671134963254
Kentaur (4n) (eng.rajgräs)m-sen14 084105*100117*101
Herbal (4n) (eng.rajgräs)sen12 67694*83*106*105
Matilde (4n) (eng.rajgräs)m-sen13 2499897100101
Indicus 1 (2n) (eng.rajgräs)m-sen12 70494*87*100103
Achilles (rajsvingel)15 054112*110*123*104
.
Vall 2
LmS SW Birger (4n) (eng.rajgräs)m-sen10 730100555527532465
Kentaur (4n) (eng.rajgräs)m-sen11 395106*99123*105*
Herbal (4n) (eng.rajgräs)sen10 5419878*120*118*
Matilde (4n) (eng.rajgräs)m-sen11 117104100107108
Indicus 1 (2n) (eng.rajgräs)m-sen10 74710088*112*115*
Achilles (rajsvingel)12 401116*108*130*116*

Källa: Officiella försök, område A-G år 2013-2022. Rel.tal i jämförelse med mätare LmS SW Birger = 100.  * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Odlingsegenskaper år 2013-2022

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4
År 2013-2022
Vallår/SortBestånd vår, % 1-100, Vall 1Bestånd vår, % 1-100, Vall 2Beg. axgång, dagar fr. 1/5, Vall 1
LmS SW Birger (4n) (eng.rajgräs)988931
Kentaur (4n) (eng.rajgräs)+/-0−131
Herbal (4n) (eng.rajgräs)+/-0+/-030
Matilde (4n) (eng.rajgräs)−1−330
Indicus 1 (2n) (eng.rajgräs)−1+/-032
Achilles (rajsvingel)−3−428

Källa: Officiella försök, område A-G år 2013-2022. Rel.tal i jämförelse med mätare LmS SW Birger = 100. Bestånd 1-100, 100 = fullt bestånd.

Näringsanalys år 2013-2022

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9ninja_column_10
År 2013-2022
Vallår/SortMognadTs-halt %Protein % av TsSmältbarhet in vitroEnergi Mj/kg TsNDF, % av TsiNDF, % av TsAAT, g/kg TsPBV, g/kg Ts
LmS SW Birger (4n) (eng.rajgräs)m-sen19,511,986,510,9496,6760
Kentaur (4n) (eng.rajgräs)m-sen−0,4+/-0+0,8+0,1−0,8−0,4+/-00
Herbal (4n) (eng.rajgräs)m-sen+0,5-------
Matilde (4n) (eng.rajgräs)m-sen−0,3-------
Indicus 1 (2n) (eng.rajgräs)m-sen+0,5+0,4+1,6+0,2−1,6−0,8+10
Achilles (rajsvingel)+1,4−0,5−2,6−0,2+4,6+1,2−20

Källa: Officiella försök år 2013-2022. Värden tagna vid första skörd. Mätare LmS SW Birger. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.