Resultat för eng.rajgräs och rajsvingel

Avkastning Ts-skörd

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
År 2014-2023Delskörd
Vallår/SortMognadTotalt kg ts/haRel.talSkörd 1Skörd 2Skörd 3
Vall 1
LmS SW Birger (4n) (eng.rajgräs)m-sen13 281100667533403210
Kentaur (4n) (eng.rajgräs)m-sen13 961105*100118*103
Herbal (4n) (eng.rajgräs)sen12 32493*78*105110*
Matilde (4n) (eng.rajgräs)m-sen13 1329997100102
Indicus 1 (2n) (eng.rajgräs)m-sen12 57995*88*100105
Achilles (rajsvingel)14 920112*111*124*103
.
Vall 2
LmS SW Birger (4n) (eng.rajgräs)m-sen11 072100575427262546
Kentaur (4n) (eng.rajgräs)m-sen11 771106*99122*107*
Herbal (4n) (eng.rajgräs)sen10 9749980*119*120*
Matilde (4n) (eng.rajgräs)m-sen11 540104101106110
Indicus 1 (2n) (eng.rajgräs)m-sen11 08510088*111*116*
Achilles (rajsvingel)12 899117*110*129*118*

Källa: Officiella försök, område A-G år 2014-2023. Rel.tal i jämförelse med mätare LmS SW Birger = 100.  * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Odlingsegenskaper

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4
År 2014-2023
Vallår/SortBestånd vår, % 1-100, Vall 1Bestånd vår, % 1-100, Vall 2Beg. axgång, dagar fr. 1/5, Vall 1
LmS SW Birger (4n) (eng.rajgräs)989430
Kentaur (4n) (eng.rajgräs)+1+/-0+1
Herbal (4n) (eng.rajgräs)+1+1+/0
Matilde (4n) (eng.rajgräs)+/-0-3+/0
Indicus 1 (2n) (eng.rajgräs)+/-0+/-0+2
Achilles (rajsvingel)-1−4-2

Källa: Officiella försök, område A-G år 2014-2023. Rel.tal i jämförelse med mätare LmS SW Birger = 100. Bestånd 1-100, 100 = fullt bestånd.

Näringsanalys

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9ninja_column_10
År 2014-2023
Vallår/SortMognadTs-halt %Protein % av TsSmältbarhet in vitroEnergi Mj/kg TsNDF, % av TsiNDF, % av TsAAT, g/kg TsPBV, g/kg Ts
LmS SW Birger (4n) (eng.rajgräs)m-sen19,512,286,91148,16,5760
Kentaur (4n) (eng.rajgräs)m-sen−0,5+/-0+0,7+/-0-0,7−0,4+10
Herbal (4n) (eng.rajgräs)m-sen+0,5-------
Matilde (4n) (eng.rajgräs)m-sen−0,4-------
Indicus 1 (2n) (eng.rajgräs)m-sen+0,5+0,5+1,5+0,2−1,6−0,7+10
Achilles (rajsvingel)+1,4−0,5−2,6−0,5+4,6+0,3−20

Källa: Officiella försök år 2014-2023. Värden tagna vid första skörd. Mätare LmS SW Birger. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.