Havre Norrland & Tidig

Avkastning länsvis

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
Område Y-länY-dagarAC-länAC-dagarBD-länBD-dagar
År / Sort kg/ha2015-20212015-20212015-20212015-20212015-20212015-2021
LmS Cilla4731885925110430290
Niklas1018910410710089

Källa: Officiella försök Norrland år 2015-2021 i medelvärde. Indelning länsvis med antal dagar från sådd till mognad. Rel.tal jämfört med mätare LmS Cilla = 100. 

Avkastning årsvis

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8
Område Sverige
År / Sort kg/ha2015-2021
LmS Cilla5189
Niklas102

Källa: Officiella försök årsvis 2015-2021 Norrland & Tidig havre i medelvärde.  Rel.tal jämfört med mätare LmS Cilla = 100.

Odlingsegenskaper

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3
2015-2021
MedelvärdeLmS CillaNiklas
Rymdvikt, g/l579+3
Strålängd, cm85+4
Stråstyrka, %76+8
Mognad, dagar86+/-0

Källa: Officiella försök Norrland år 2015-2021 i medelvärde. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med mätare LmS Cilla.