Havre Norrland

Avkastning havre länsvis

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6
Område Y-länAC-länBD-länNorrlandSverige
År / Sort kg/ha2017-20222017-20222017-20222017-20222017-2022
LmS Cilla49395782488552515336
Niklas96104949998

Källa: Officiella försök Norrland år 2017-2022, obehandlat. Rel.tal jämfört med mätare LmS Cilla = 100. 

EKO avkastning länsvis havre/vårkorn Norrland

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
År 2018-2022 EKO
Område NorrlandACBDYZNorrland
År / Sort kg/ha2018-20222018-20222018-20222018-20222018-2022
EKO LmS Judit - vårkorn44562876390943513866
EKO Aukusti - vårkorn105113105104106
EKO Severi - vårkorn107117*109110111*
EKO Mainio - vårkorn101105105107105
EKO Cilla - havre72111939594
EKO Niklas - havre75111908991
Källa: EKO Officiella försök havre/vårkorn Norrland år 2018-2022, obehandlat. Rel.tal jämfört med mätare LmS Judit – vårkorn = 100. 

Avkastning havre årsvis

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9
Område NorrlandNorrlandNorrlandNorrlandNorrlandNorrlandNorrlandSverige
År / Sort kg/ha201720182019-202120222017-20222017-2022
LmS Cilla611047255658-4653548752515336
Niklas1098997-98969998

Källa: Officiella försök Norrland årsvis år 2017-2022, obehandlat.  Rel.tal jämfört med mätare LmS Cilla = 100.

EKO avkastning havre/vårkorn Norrland årsvis

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
År 2018-2022 EKO
Område Norrland
År / Sort kg/ha201820192020202120222018-2022
EKO LmS Judit - vårkorn332241603628304151633866
EKO Aukusti - vårkorn98106102116111106
EKO Severi - vårkorn11211192119122111*
EKO Mainio - vårkorn10010398109114105
EKO Cilla - havre9975*909910894
EKO Niklas - havre8979929610191
Källa: EKO Officiella försök havre/vårkorn Norrland årsvis år 2018-2022, obehandlat.  Rel.tal jämfört med mätare LmS Judit – vårkorn = 100.

Odlingsegenskaper havre

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3
År 2017-2022LmS CillaNiklas
Rymdvikt, g/l577+1
Protein, % av ts13+0,8
Tusenkornvikt, g38,3+2,7
Strålängd, cm82+5
Stråstyrka, %53+35
Mognad, dagar86+/-0

Källa: Officiella försök Norrland år 2017-2022, obehandlat. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med mätare LmS Cilla.

EKO odlingsegenskaper havre/vårkorn Norrland

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
År 2018-2022EKO LmS Judit - vårkornEKO Aukusti - vårkornEKO Severi - vårkornEKO Mainio - vårkornEKO LmS Cilla - havreEKO Niklas - havre
Protein, %11,9−0,6−1,2−0,7+0,7+1,5
Rymdvikt, g/l667−5+5−9−73−81
Tusenkornvikt, g41+1,2+1,1−0,6−2,5−0,2
Stärkelse, %59,5+/-0+0,6−0,3--
Strålängd, cm64+3+/-0+1+12+15
Stråstyrka, %98−1+/-0−3−16−3
Stråbrytning, %15−2−2−3−12−11
Ogräs, vikt g/m2115,9−14,6−1,4−19,7+18,2+30,1
Ogräs, % marktäckning27−1+2+/-0+3+2
Mognadstid, dag84+/-0+5+1+7+6
.
Sjukdom
Rödsot, %----11+8
Bladfläcksjuka, %11−5−6−5--
Källa: EKO Officiella försök havre/vårkorn Norrland år 2018-2022, obehandlat. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med mätare LmS Judti – vårkorn.