Resultat för Norrland- och Norrland EKO-på havre

Norrland – avkastning länsvis

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6
Område Y-länAC-länBD-länNorrlandSverige
År / Sort kg/ha2018-20232018-20232018-20232018-20232018-2023
LmS Cilla47976041488552975244
Niklas9599949696

Källa: Officiella försök Norrland år 2018-2023, obehandlat. Rel.tal jämfört med mätare LmS Cilla = 100.

Norrland EKO avkastning länsvis havre/vårkorn

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6
År 2019-2023 EKO
Område Norrland länsvisACBDYZNorrland
År / Sort kg/ha2019-20232019-20232019-20232019-20232019-2023
EKO LmS Judit42832972392446594001
EKO Severi106115111105109
EKO Mainio105103107107106
Källa: EKO Officiella försök havre/vårkorn Norrland år 2018-2022, obehandlat. Rel.tal jämfört med mätare LmS Judit – vårkorn = 100.

Norrland – avkastning årsvis

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9
Område NorrlandNorrlandNorrlandNorrlandNorrlandNorrlandNorrlandSverige
År / Sort kg/ha2018201920202021202220232018-20232018-2023
LmS Cilla47255658-42365487640452975244
Niklas8997-9896949696

Källa: Officiella försök Norrland årsvis år 2018-2023, obehandlat.  Rel.tal jämfört med mätare LmS Cilla = 100.

Norrland EKO avkastning årsvis havre/vårkorn

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
År 2019-2023 EKO
Område Norrland
År / Sort kg/ha201920202021202220232019-2023
EKO LmS Judit416036283041516339814001
EKO Severi1119211912295109
EKO Mainio10398109114106106
Källa: EKO Officiella försök havre/vårkorn Norrland årsvis år 2018-2022, obehandlat.  Rel.tal jämfört med mätare LmS Judit – vårkorn = 100.

Norrland – odlingsegenskaper

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3
År 2018-2023LmS CillaNiklas
Rymdvikt, g/l571−3
Råprotein, % av ts13,1+0,8
Tusenkornvikt, g37,7+2,9
Strålängd, cm80+4
Stråstyrka, %52+34
Stråbrytning, %32−27
Mognad, dagar87+/-0

Källa: Officiella försök Norrland år 2018-2023, obehandlat. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med mätare LmS Cilla.

Norrland EKO odlingsegenskaper havre/vårkorn

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
År 2019-2023EKO LmS JuditEKO SeveriEKO Mainio
Protein, %12−1,1−0,7
Rymdvikt, g/l659+5−7
Tusenkornvikt, g41,4+0,6−0,3
Stärkelse, %59,5+0,6−0,3
Strålängd, cm64+1+2
Stråstyrka, %98+1+1
Stråbrytning, %8−1−4
Ogräs, vikt g/m2115,9−1,4−19,7
Ogräs, % marktäckning27+3+1
Mognadstid, dag85+5+1
.
Sjukdom
Bladfläcksjuka, %7−4−3
Källa: EKO Officiella försök havre/vårkorn Norrland år 2018-2022, obehandlat. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med mätare LmS Judti – vårkorn.