Höstraps

Råfettskörd årsvis i Södra Sverige

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
Område A+BA+BA+BA+BA+BA+B
År / Sort kg/ha201620172018201920202016-2020
Sortblandning198519681939239327112195
DK Exsteel (H)---110*114*115*
Smaragd (H)--100109101106
PT275 (H)---108*100106
Dariot (H)124*114*106105111*111*
DK Explicit (H)122*106109103107110*
SY Iowa (H)--10599103105
Django (L)-979598--
Crocodile (H)----97-
PR44D06 (dH)86*899391*89*91*
LmS DK Expansion (H)-103109111*108*111*
LmS SY Florian (H)-10310498101104
LmS Atora (H)116*9910510399103
Gull Hambre (H)---106104108*

Källa: Behandlat Officiella försök årsvis 2016-2020, rel.tal jämfört med Sortblandning (LmS SY Harnas, LMS Atora, DK Explicit och Mercedes) = 100. Område A-B. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare
 

Råfettskörd årsvis i Mellansverige

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
Område D-ED-ED-ED-ED-ED-E
År / Sort kg/ha201620172018201920202016-2020
Sortblandning220724301934238623482282
DK Exsteel (H)---108111*112*
Parcours (H)---105103106
PT275 (H)---100100102
Smaragd (H)--100100103101
DK Explicit (H)115*107110108109108*
SY Iowa (H)--106108104107*
Dariot (H)116*100106108104105*
Django (L)-959497--
Crocodile (H)----90-
PR44D06 (dH)102969888*9494*
DK Severnyi (H)----91-
Mercedes (H)106103949793*102
LmS DK Expansion (H)-99101115*106108*
LmS SY Florian (H)-102112105104107*
LmS Atora (H)113110105100100104
Gull Hambre (H)---101108106

Källa: Behandlat Officiella försök årsvis 2016-2020, rel.tal jämfört med Sortblandning (LmS SY Harnas, LMS Atora, DK Explicit och Mercedes) = 100. Område D-E. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Råfettskörd årsvis i Svealand

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
Område FFFFFF
År / Sort kg/ha201620172018201920202016-2020
Sortblandning213820891687207425052115
DK Explicit (H)123*101108*111106110*
PR44D06 (dH)9692969284*91*
DK Severnyi (H)102100109*-85*98
LmS Atora (H)--44999597
Gull Butterfly (H)---9689*94

Källa: Behandlat Officiella försök årsvis 2016-2020, rel.tal jämfört med Sortblandning (LmS SY Harnas, LMS Atora, DK Explicit och Mercedes) = 100. Område F * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.
 

Odlingsegenskaper i södra & Mellansverige

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9ninja_column_10ninja_column_11ninja_column_12ninja_column_13
2016-2020A-EA-EA-EA-EA-EA-EA-EA-EA-EA-EA-EA-E
Behandlat SortblandningDK Exsteel (H)Smaragd (H)PT275 (H)Dariot (H)DK Explicit (H)SY Iowa (H)PR44D06 (dH)LmS DK Expansion (H)LmS SY Florian (H)LmS Atora (H)Gull Hambre (H)
Råfett, % av ts50,1+0,4+0,2-0,3-0,2+0,5-0,1-0,5-0,3-0,1+0,1-0,7
Tusenkornvikt, g4,7+0,4+/-0+0,3+0,2-0,4+0,6+/-0+0,2+/-0+0,2+1,6
Vinterhärdighet, %95+/-0+4+3-1+/-0+2+5+2+4+3+1
Stjälklängd, cm139+5−4-3+2+7-3-25+5-8+2+4
Stjälkstyrka, %89−1+1+4-5-4+1+5-7+5+3+3
Mognad, dagar344+/-0+/-0+/-0+/-0-2+/-0-1+/-0+1+1+3
Blomningstid, dagar254+2+1+3+2+2+/-0+2+2+2+1-1
2015-2019A+BA+B
Behandlat SortblandningDjango (H)
Råfett, % av ts50,5+0,1
Tusenkornvikt, g4,6+0,2
Vinterhärdighet, %87-2
Stjälklängd, cm144-12
Stjälkstyrka, %85+8
Mognad, dagar341+2
Blomningstid, dagar--
2020D-ED-ED-E
Behandlat SortblandningDK Severnyi (dH)Crocodile (H)
Råfett, % av ts50,1-1,0-0,6
Tusenkornvikt, g---
Vinterhärdighet, %95+5+4
Stjälklängd, cm131−32-6
Stjälkstyrka, %93+1-7
Mognad, dagar346-4+/-0
Blomningstid, dagar251+2+/-0

Källa: Behandlat Officiella försök 2016-2020 (område A-E), 2015-2019 (område A+B), 2020 (område D-E). Stjälkstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med mätare Sortblandning (LmS SY Harnas, LMS Atora, DK Explicit och Mercedes).

Odlingsegenskaper i Svealand

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9ninja_column_10ninja_column_11ninja_column_12ninja_column_13
2016-2020FFFFFF
Behandlat SortblandningDK Explicit (H)PR44D06 (H)DK Severnyi (H)LmS Atora (H)Gull Butterfly (H)
Oljehalt, % av ts50,3+0,4-0,6-0,6-0,6+0,4
Tusenkornvikt, g5,3-0,2+0,2-0,5-0,5+0,1
Stjälklängd, cm118+5-13-14-14-4
Mognad, dagar363-1-1-2-2+1

Källa: Behandlat Officiella försök 2016-2020 område F. Stjälkstyrka: 100% = fullt upprätt bestånd, 0% = helt nedliggande bestånd. Rel.tal jämfört med mätare Sortblandning (LmS SY Harnas, LMS Atora, DK Explicit och Mercedes)