Resultat för höstrybs

Avkastning årsvis (OBS! resultat från Estland)

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3
Område EstlandOljeskördFröskörd
År / Sort kg/ha 2020-2022
Arrivée11242494
LmS Legato8587
Område Sverige
Arrivée-2522
LmS Legato-88
Källa: Officiella försök från Estland 2020-2022, rel.tal jämfört med mätare Arrivée = 100. I medeltal.

Odlingsegenskaper (OBS! resultat från Estland)

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
År 2020-2022EstlandEstland
MedeltalArrivéeLmS Legato
Oljehalt, % av ts45,7−0,8
Strålängd, cm167+1,0
Ståstyrka, %6,2−0,3
Mognad, dagar331−1
Vinterhärdighet, 1-98,7+/-0
Källa: Officiella försök från Estland 2020-2022. Rel.tal jämfört med mätare Arrivée. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Vinterhärdighet skala 1-9. Där 1 är dåligt och 9 är bra.