Resultat för lin

Råfettskörd årsvis

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
Område SverigeSverigeSverigeSverigeSverigeSverige
År / Sort kg/ha201520162017201820192015-2019
Taurus15601360121070015301310
LmS Serenade110*10110210698102

Källa: Officiella försök årsvis 2015-2019, rel.tal jämfört med mätare Taurus = 100. * = Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Odlingsegenskaper

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3
2015-2019
Behandlat TaurusLmS Serenade
Råfett, % av ts46,6-0,5
Stjälklängd, cm56-4
Stjälkstyrka, %94-2
Mognad, dagar127+1

Källa: Officiella försök år 2015-2019. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med mätare Taurus.