Majs

Stärkelseskörd 2017-2021

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
Södra SverigeA-BA-BA-BA-BA-BA-B
Sort/år201720182019202020212017-2021
Asgaard609027275248366355574679
Ambition8811510296108100
Pinnacle101110112105116108
Function-12210391106102
SY Actual-11610988108102
LmS Fieldstar104121108104104107
LmS Kompetens110119107102101107
.
MellansverigeD-FD-FD-FD-FD-FD-F
Sort/år201720182019202020212017-2021
.Ambition3733361840464211-4017
Activate10810990109-102
Pinnacle-100102109-101

Källa: Officiella försök 2017-2021. * = skörd rel.tal mätare södra Sverige Asgaard och Mellansverige Ambition = 100. *= Signifikant skörderesultat jämfört med mätare. Mellansverige saknar ettårs resultat för år 2021 p g a för få godkända.

Näringsegenskaper 2017-2021

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9
Sort/Södra SverigeAsgaardAmbitionPinnacleFunctionSY ActualLmS FieldstarLmS Kompetens
Provad från år20132018201820132010--
Ts-halt, %34,9+3+2,3−0,2+1,2+2-0,8
TS-skörd, kg/ha15 14696*98104*95*98105*
Energi, MJ/kg i ts11,1+0,1+0,2+0,3+0,3+0,1+/-0
Stärkelsehalt, % av ts30+1,6+3,5−0,3+2,3+3+0,7
NDF i ts, %44,6−0,8−2,7+0,3−1,5−1,8−1,1
iNDF, %9,6+0,2−0,4−0,8−0,9−0,3+0,1
Stjälklängd, cm259+6+2+6-10-2+/-0
Stjälkstyrka,94+/-0-2-1-5+/-0+3
Protein, % av ts7,7+0,1+0,3−0,1+0,2+0,2+0,2
AAT, g/kg ts80+/-0+/-0+/-0+/-0+/-0+/-0
PBV, g/kg ts0+/-0+/-0+/-0+/-0+/-0+/-0
Bladfläcksjuka, % ospec.7-3−1−4+2−2−2
Majsfläcksjuka, % 0,9+2,6+0,7-0,2+0,6+1,9-0,6
.
Sort/MellansverigeAmbitionActivatePinnacle
Provad från år201120142018
Ts-halt, %34+2,1−0,7
Ts-skörd, kg/ha13 61896101
Energi, MJ/kg i ts11,1+0,1+/-0
Stärkelsehalt, % av ts29,4+2,3+/-0
NDF i ts, %44,9-1,6−1,1
iNDF, %9,9−0,5−0,5
Stjälklängd, cm257-8+2
Protein, % av ts8,8+0,2+/-0
AAT, g/kg ts81+/-0+/-0
PBV, g/kg ts0+/-0+/-0
Bladfläcksjuka, % ospec.9−2−4
Majsfläcksjuka, % 5,6+/-0-0,2

Källa: Officiella försök 2017-2021. Rel.tal mätare i södra Sverige Asgaard och i Mellansverige Ambition.

Odlingsegenskaper

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4
SortFAOMognadstypAnvändning
Activate150HarmoniskEnsilage/Kärnmajs
Ambition180MedelstaygreenEnsilage/Kärnmajs
Pinnacle180HarmoniskEnsilage/Kärnmajs
Function190StaygreenEnsilage
SY Actual190StaygreenEnsilage
Asgaard205MedelstaygreenEnsilage
FAO-talet visar hur sorterna grupperar sig mognadsmässigt. För att få en mer exakt bild är ts-halterna ett komplement, desto högre ts-halt desto tidigare mognad.    Staygreen = Kolv mognar före planta.     Harmonisk = Kolv och planta mognar samtidigt.     Dry down = Plantan mognar tidigare än kolven.

Utsädesrekommendationer

Tidig sådd varm lokal:     Plantor/m2 8,0 – 9,0     Förpackning/ha* 1,7 – 1,9
Sen sådd varm lokal:       Plantor/m2 7,0 – 8,0     Förpackning/ha* 1,5 – 1,7
Tidig sådd kall lokal:       Plantor/m2 6,5 – 7,5      Förpackning/ha* 1,4 – 1,6
Sen sådd kall lokal:         Plantor/m2 6,0-7,0        Förpackning/ha* 1,3 – 1,5

* = Utsädesmängd beräknad vid 95% fältgrobarhet.