Resultat för majs

Stärkelseskörd

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
Stärkelseskörd Ensilage- och kärnmajs
År 2019-2023
Södra SverigeA-BA-BA-BA-BA-BA-B
Sort/år201920202021202220232019-2023
Syntetisk mätare
566536946026374661405053
Duke---108100102
SY Larson--10396107*104
P7179---85111*104
Emeleen--94889592*
ES Myrdal--97-91*90*
Pinnacle10410410797107*105
Function9690989410096
LmS Kompetens10010293*9610399
.
MellansverigeD-FD-FD-FD-FD-FD-F
Sort/år201920202021202220232019-2023
Syntetisk mätare
41884764-4191-4420
SY Larson---105-102
Duke---96-98
P7179---95-100
Pinnacle9897-105-101
LmS Reason102103-105-99

Källa: Officiella försök år 2019-2023. * = skörd rel.tal Syntetisk mätare Function, LmS Kompetens och Conslution =100. *= Signifikant skörderesultat jämfört med mätare.

Näringsegenskaper

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9ninja_column_10
Södra Sverige
År 2019-2023
Sort/EgenskapSyntetisk mätareDukeSY LarsonP7179EmeleenES MyrdalPinnacleFunctionLmS Kompetens
Ts-halt, %33,2+5,8+4,2+6,6−1,8+0,6+2,6+0,5−1,2
TS-skörd, kg/ha160811471815756151581621015740150711601616326
Energi, MJ/kg i ts11,3−0,1+0,2−0,1−0,1−0,2+0,1+0,1−0,3
Stärkelsehalt, % av ts31,1+4,1+1,7+3,1−2,8−2,3+3,6−1,1−0,8
NDF i ts, %43,2−2,6−1,6−0,6+1,6+1,7−2,7+0,7+0,5
iNDF, %9,8+0,1−0,6+0,4+0,2+0,6−0,3−0,5+0,9
Stjälklängd, cm272−2−15+7+30+28+/-0+3+1
Stjälkstyrka,95+/-0−4−15−1−1−2−1+1
Råprotein, % av ts6,9+0,4+0,4−0,1+0,2+0,4+0,3−0,1+0,1
AAT, g/kg ts78-----+/-0+/-0+/-0
PBV, g/kg ts0-----+/-0+/-0+/-0
Bladfläcksjuka, % ospec.4+/-0−3−2−1−1−1−2+/-0
.
Mellansverige
År 2019-2023
Sort/EgenskapSyntetisk mätareDukeSY LarsonP7179PinnacleLmS Reason
Ts-halt, %34,8−0,6−2,4−1,5−2,5+2,5
TS-skörd, kg/ha141901403615059156191424814133
Energi, MJ/kg i ts11,2−0,2+0,1−0,3−0,1+/-0
Stärkelsehalt, % av ts30,6−0,4−1,4−2,8+0,2−0,1
NDF i ts, %43,7+/-0+0,3+1,6−0,7+0,6
iNDF, %10,1+0,6−0,4+1+0,1+/-0
Stjälklängd, cm276−3−5+4+/-0+/-0
Råprotein, % av ts7,2+0,2+0,1−0,2+/-0−0,1
AAT, g/kg ts80---+/-0−1
PBV, g/kg ts0---+/-0+/-0
Bladfläcksjuka, % ospec.16−10−8−1−10+9

Källa: Officiella försök år 2019-2023. Rel.tal Syntetisk mätare Function, LmS Kompetes och Conslution.

Odlingsegenskaper

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4
SortFAOMognadstypAnvändning
Joy150HarmoniskEnsilage/Kärnmajs
Duke160StaygreenEnsilage
SY Larson170StaygreenEnsilage
P7179170-180StaygreenEnsilage
Ambition180MedelstaygreenEnsilage/Kärnmajs
Pinnacle180HarmoniskEnsilage/Kärnmajs
Function190StaygreenEnsilage
Emeleen205StaygreenEnsilage
MS Myrdal210StaygreenEnsilage
FAO-talet visar hur sorterna grupperar sig mognadsmässigt. För att få en mer exakt bild är ts-halterna ett komplement, desto högre ts-halt desto tidigare mognad. Staygreen = Kolv mognar före planta. Harmonisk = Kolv och planta mognar samtidigt. Dry down = Plantan mognar tidigare än kolven.

Utsädesrekommendationer

Tidig sådd varm lokal:     Plantor/m2 8,0 – 9,0     Förpackning/ha* 1,7 – 1,9
Sen sådd varm lokal:       Plantor/m2 7,0 – 8,0     Förpackning/ha* 1,5 – 1,7
Tidig sådd kall lokal:       Plantor/m2 6,5 – 7,5      Förpackning/ha* 1,4 – 1,6
Sen sådd kall lokal:         Plantor/m2 6,0-7,0        Förpackning/ha* 1,3 – 1,5

* = Utsädesmängd beräknad vid 95% fältgrobarhet.