Majs

Stärkelseskörd år 2018-2022

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7
Stärkelseskörd Ensilage- och kärnmajs
Södra SverigeA-BA-BA-BA-BA-BA-B
Sort/år201820192020202120222018-2022
Syntetisk mätare
319956653694602637464467
Pinnacle9410410410797103
Function1049690989496
LmS Kompetens10210010293*9698
.
Kärnskörd Ensilage- och kärnmajs
Södra SverigeA-BA-BA-BA-BA-BA-B
Sort/år201820192020202120222018-2022
Syntetisk mätare
8569112198145915289989012
Pinnacle1019898103101100
LmS Prospect-105101106106104
.
Stärkelseskörd Ensilage- och kärnmajs
MellansverigeD-FD-FD-FD-FD-FD-F
Sort/år201820192020202120222018-2022
Syntetisk mätare
355941884764-41914163
Pinnacle1029897-105100
LmS Reason98102103-95100

Källa: Officiella försök år 2018-2022. * = skörd rel.tal Syntetisk mätare för södra Sverige Function, LmS Kompetens och Conclusion samt för Mellansverige Pinnacle och LmS Reason = 100. *= Signifikant skörderesultat jämfört med mätare. Mellansverige saknar ettårs resultat för år 2021 p g a för få godkända.

Näringsegenskaper år 2018-2022

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5
Södra Sverige område A-B
Sort/EgenskapSyntetisk mätarePinnacleFunctionLmS Kompetens
Ts-halt, %34,3+2,4+0,1−1
TS-skörd, kg/ha14613136051456414829
Energi, MJ/kg i ts11,3+/-0+0,1−0,3
Stärkelsehalt, % av ts29,8+3−1−0,9
NDF i ts, %43,8−2,3+1,1+0,2
iNDF, %9,2−0,1−0,4+0,7
Stjälklängd, cm259+1+4−1
Stjälkstyrka,95−3−2+1
Protein, % av ts7,3+0,3−0,1+0,1
AAT, g/kg ts79+1+/-0+1
PBV, g/kg ts0+/-0+/-0+/-0
Bladfläcksjuka, % ospec.4−3−3+1
.
Mellansverige område D-F
Sort/EgenskapSyntetisk mätarePinnacleLmS Reason
Ts-halt, %35,6−2,3+2,2
Ts-skörd, kg/ha138361385813815
Energi, MJ/kg i ts11,2+/-0+/-0
Stärkelsehalt, % av ts30,1−0,1+0,1
NDF i ts, %43,9−0,9+0,9
iNDF, %9,6−0,1+0,1
Stjälklängd, cm269+/-0+/-0
Protein, % av ts7,8+0,2-0,1
AAT, g/kg ts80+1+/-0
PBV, g/kg ts0+/-0+/-0
Majsögonfläcksjuka, % 6,7−1,8+1,8

Källa: Officiella försök år 2018-2022. Rel.tal Syntetisk mätare i södra Sverige Function, LmS Kompetes och Conslution samt i Mellansverige Pinnacle och LmS Reason.

Odlingsegenskaper

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4
SortFAOMognadstypAnvändning
Activate150HarmoniskEnsilage/Kärnmajs
Ambition180MedelstaygreenEnsilage/Kärnmajs
Pinnacle180HarmoniskEnsilage/Kärnmajs
Function190StaygreenEnsilage
FAO-talet visar hur sorterna grupperar sig mognadsmässigt. För att få en mer exakt bild är ts-halterna ett komplement, desto högre ts-halt desto tidigare mognad.    Staygreen = Kolv mognar före planta.     Harmonisk = Kolv och planta mognar samtidigt.     Dry down = Plantan mognar tidigare än kolven.

Utsädesrekommendationer

Tidig sådd varm lokal:     Plantor/m2 8,0 – 9,0     Förpackning/ha* 1,7 – 1,9
Sen sådd varm lokal:       Plantor/m2 7,0 – 8,0     Förpackning/ha* 1,5 – 1,7
Tidig sådd kall lokal:       Plantor/m2 6,5 – 7,5      Förpackning/ha* 1,4 – 1,6
Sen sådd kall lokal:         Plantor/m2 6,0-7,0        Förpackning/ha* 1,3 – 1,5

* = Utsädesmängd beräknad vid 95% fältgrobarhet.