Resultat för rågvete

Avkastning

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9ninja_column_10ninja_column_11
Behandlat / OmrådeAAA-BA-BD-ED-ED-FD-FSverigeSverige
År / Sort kg/ha2023202220232022202320222023202220232022
Syntetisk mätare-8989-1024510002114671000211467913910605
Probus-104-1039896*9896*97100
Bilboquet-106-107108100108100109*103
LmS Kasyno-96-97106104*106104*107*100

Källa: Officiella försök år 2022-2023, behandlat, rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Kasyno, Probus och Temuco) = 100. * = Signifikans enligt Officiella försök.

Avkastning årsvis

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5ninja_column_6ninja_column_7ninja_column_8ninja_column_9ninja_column_10ninja_column_11ninja_column_12ninja_column_13ninja_column_14
Område A-BA-BA-BA-BA-BA-BD-FD-FD-FD-FD-FD-FSverige
År / Sort kg/ha201920202021202220232019-2023201920202021202220232019-20232019-2023
Syntetisk mätare-8044990010309-9925-106221002811304100021072310189
Probus-9995102-100-104979798100100
Bilboquet--109*109-109--106*102108105106
LmS Kasyno-9110497-98-98102106*106102100

Källa: Officiella försök årsvis år 2019-2023, behandlat. Rel.tal jämfört med Syntetisk mätare (LmS Kasyno, Probus och Temuco) = 100. * = Signifikans enligt Officiella försök.

Odlingsegenskaper

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5
År 2019-2023
Behandlat Syntetisk mätareProbusBilboquetLmS Kasyno
Råprotein, % av TS11,3+0,2−0,2+0,1
Rymdvikt, g/l727+13+9+5
Tusenkornvikt, g45,6+1,1−0,4+3,7
Vinterhärdighet, %95+/-0−8+1
Strålängd, cm94−1+19+/-0
Stråstyrka, %83+1+11−8
Mognadstid, dagar308+1+/-0+1
Källa: Officiella försök år 2019-2023, behandlat. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med Syntetisk mätare (LmS Kasyno, Probus och Temuco).

Graderingsförsök

ninja_column_1ninja_column_2ninja_column_3ninja_column_4ninja_column_5
År 2019-2023
Obehandlat Syntetisk mätareProbusBilboquetLmS Kasyno
Mognadstid, dagar307+/-0+/-0+1
Vinterhärdighet, %94+2+/-0+/-0
Stråstyrka, %82−4+10+/-0
Sjukdomar
Mjöldagg, %7−1+5+7
Gulrost, %3−3−2+1
Brunfläcksjuka, %8+/-0+/-0+/-0
Källa: Officiella försök år 2019-2023, obehandlat. Stråstyrka: 100 = fullt upprätt bestånd, 0 = helt nedliggande bestånd. Jämförelse med Syntetisk mätare (LmS Kasyno, Probus och Temuco).