Mitt i skörd! På fältet kör tröskorna för fullt och utanför vårt kontor köar traktorerna och lastbilarna för lossning och lastning.

10 augusti, 2021

Hur många ton blev det? Vilken vattenhalt och proteinhalt? Hur ser falltalet ut?
Frågorna och funderingarna är många inför hösten och resultatet likaså.

De rapporter vi hittills tagit del av pratar om en under normal till normal skördenivå och en hel del småkärnig spannmål med låga rymdvikter. Den ihållande värmen under julimånad och den låga nederbörden har definitivt satt sina spår på årets grödor. Det är dock stor variation i landet och mellan lantbrukare. Tendensen som ses just nu är högre proteinhalter i vete. Höstraps som på många håll avkastat under förväntan och aningen småfröigt med låg till normal oljehalt.
Rågen håller generellt bra falltal men något lägre skördar. Höstkornet varierar mycket inom landet och vi har hört allt från katastrof- till bra skördar, med något lägre rymdvikter. Ännu finns endast få rapporter om vårsäd och det är därför förtidig att uttala sig om.
Med vädret som det är nu och som ser ut att fortsätta de närmaste veckorna gör att vi kan räkna med en utdragen skörd på flera håll i landet.

Även för oss på Scandinavian Seed är det bråda tider. Anmälningarna till nästa års “Officiella Försök” skall in.
-Vilka sorter skall vi så ut? -Vilket resultat fick årets

nykomlingar? -Vilken eller vilka har kvalificerat sig till nästa år?-Hur har de olika kandidaterna fungerat i våra privata screeningförsök och vilka bör gå vidare till officiell testning.
Vi jobbar för fullt med utvärderingarna av våra egna observationer som inhämtats under våren och sommaren, diskuterar och inväntar de officiella resultaten och kanske, kanske hinner vi i år få en preliminär prognos från årets försöksresultat innan nästa anmälan måste vara gjord och utsädet ska vara beställt hos förädlaren. Allt för ny sådd vid rätt tidpunkt.

För oss gäller det att redan nu blicka framåt och planera inför kommande års försök och mässor, besluta om vilka sorter som skall provas och vilka som skall visas upp på ex Borgeby, Brunnby och Slätte. Det gäller också att se till att utsädet finns på respektive plats för att sås ut i tid, och ge oss välskötta och jämförbara underlag att diskutera om i fält till nästa säsong.