OptiVall 2022

17 december, 2021

Årets vallskörd har generellt sett bra ut. Första skörden blev för stora delar av landet normal till över normal med goda kvaliteter, hög smältbarhet och goda näringsvärden. Vilket är positivt när priserna på kraftfoder är höga. Andra skörden varierade över landet men gav goda resultat i Mellansverige och Norrland medan man i söder begränsades något av nederbörd.

I årets OptiVall finns uppskattade storsäljare som Delikat och Gourmet. Båda med hög avkastning och breddat skördefönster. Vill du ha hjälp med vilken vallblandning som passar bäst hos dig finns både lathund och flödesschema till din hjälp. Från årsskiftet år 2022 finns ett nytt regelverk för “Ekologiskt utsäde och frö” läs mer vad det innebär….