Ängsgröe EKO

Ekologisk Ängsgröe - OptiVall

  • Ängsgröe är ett gräs
  • Tramptålig & Vinterhärdig
  • Uthållig

Ängsgröe EKO används främst i betesblandningar för sin höga tramptålighet, vinterhärdighet och uthållighet. Ängsgröe EKO växer med underjordiska utlöpare vilket gör att den har lätt för att täppa igen luckor i beståndet. Den har en låg tusenkornvikt och bör sås grunt för en god fältuppkomst dess etablering är långsam och gynnas av många skördetillfällen och avbetningar vilket stimulerar skottbildning. Ängsgröe EKO är något känslig för torka.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor