Balin

Ängsgröe - OptiVall

  • God vinterhärdighet
  • För Svealand & Norrland
  • Norskt ursprung

Ängsgröe Balin är med sin goda vinterhärdighet, passande till vallblandningar i Svealand och Norrland. Dess underjordiska utlöpare gör att arten har lätt för att täppa igen luckor i bestånd och skapa hög tramptålighet.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor