Calibra (4n)

  • Medelsent & Vinterhärdigt eng.rajgräs
  • Mycket hög torrsubstansskörd & Återväxt
  • God smältbarhet
  • Högt sockerinnehåll

Calibra är ett medelsent eng.rajgräs för slåtter och bete med mycket hög torrsubstansskörd och återväxt. Analyser har visat att Calibra har ett förhållandevis högt innehåll av socker. Det ger bra smältbarhet och stort foderintag vid bete. Calibra är vinterhärdig och har god tolerans mot snömögel och kronrost.