Doftklöver (f.d Persisk klöver)

Mellangröda

  • Doftklöver är snabbväxande
  • Ger mycket grönmassa
  • Aggressiv mot ogräs

Persian clover, Trifolium resupinatum

Doftklöver (f d Persisk klöver) är en kvävefixerande mycket snabbväxande klöverart som producerar mycket grönmassa men som kan konkurrera med svaga huvdgrödor och skapa problem vid skörd. Den har ett något tunnare och finare rotsystem än många andra klöverarter och är aggressiv mot ogräs samt har snabb återväxt efter avslagning om det sker innan den gått upp i blom. Doftklöver är 1-årig och fryser bort under vintern. Den föredrar jord med pH över 6,0 samt ogillar längre torrperioder.

Risk finns att uppföröka betcystnematod.

Tips! Vid sådd använd bredspridning eller sådd i fint såbruk.

 

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor