Indicus 1 (2n)

Eng. Rajgräs - OptiVall

  • Medelsent eng.rajgräs & God marktäckning
  • Väl anpassad för betesvallar
  • Hög vinterhärdighet
  • Tolerans mot barfrost

Eng. rajgräs Indicus 1 (2n) är ett medelsent gräs med god marktäckning som passar för betesblandningar. Har en hög avkastning speciellt under 2:a vallåret. God uthållighet, hög vinterhärdighet i kombination med goda kvalitetsvärden. Indicus 1 är en diploid (2n) sort.