Parcours (H)

Höstraps

  • Vinterhärdig
  • Stjälkstyv
  • Hög råfettskörd

Höstraps Parcours en robust hybrid som klarar kraftiga vinterpåfrestningar. En långsam tillväxt på hösten minimerar sortens risker för utvintrings. Medeltidig blomning och mognad samt god resistens mot phoma. Vi rek. en såtidpunkt på tidig till medel.

Phomaresistens (RLM 7).
Rekommenderas för odling i mellersta Sverige och Svealand.

Odlingsegenskaper i tabellen. Skala 1-9, i jämförelse med Sortblandning (=5) och 1 = lågt och 9 = högt.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.