Hundäxing EKO

Ekologisk Hundäxing - OpitVall

  • Hundäxing är ett tuvbildande gräs
  • Hög avkastning & Agressivt växtsätt
  • Torktålig & God återväxtförmåga

Hundäxing EKO är ett starkt tuvbildande gräs med hög avkastning och mycket god återväxtförmåga som tål torra förhållanden mycket väl. Hundäxing EKO har en långsam etablering men väl inrättad i beståndet är den mycket aggressiv med hög konkurrenskraft. Tidigt skörd rekommenderas för att undvika förväxning med sämre fodervärde som följd. Lämplig att samblanda med blålusern. Något svag vinterhärdighet och särskilt känslig för isbränna och vårfrost.

Ej passande till bete på grund av känslighet för betestramp.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor