Hundäxing

OptiVall

  • Hundäxing är ett tuvbildande gräs
  • Hög avkastning & Agressivt växtsätt
  • Torktålig & God återväxtförmåga

Hundäxing är ett starkt tuvbildande gräs med hög avkastning och mycket god återväxtförmåga. Tål torra förhållanden mycket väl. Långsam etablering men väl inrättad i beståndet är den mycket aggressiv med hög konkurrenskraft. Tidigt skörd rekommenderas för att undvika förväxning med sämre fodervärde som följd. Lämplig att samblanda med blålusern. Något svag vinterhärdighet och särskilt känslig för isbränna och vårfrost.

Ej till bete p g a känslighet för betestramp.

Sorter 2024 är Diceros och Sparta.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor