Lusern


Lucerne, Medicago sativa

Lusern är en flerårig kvävesamlande mellangröda som är känslig för pH under 6 (helst över 6,5), markpackning och dålig dränering. Arten har ett kraftigt, djupt rotsystem som lägger grunden till en hög torktålighet och god strukturförbättring. Plantans långsamma etablering är skonsam för huvudgrödan men väl inrättad har lusern en god uthållighet och avkastningsförmåga. Artens tillväxtpunkt ligger i stjälkbasen och gör att den är känslig för packningsskador. Kan till viss grad infekteras av ärtrotröta.

 

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.