Majs i Vallfoder


Majs har hög stärkelsehalt och energi vilket passar bra ihop med ett proteinrikt vallfoder med hög smältbarhet. Det är också ett bra komplement att sprida sina risker på då den trivs vid torrår när vallen presterar sämre och tvärtom. När majsen börjar mogna så ökar både ts-halt och stärkelsen. Kolvandelen ökar och därmed minskar NDF. Den totala smältbarheten ökar fram tills att mognadsprocessen är så långt gången att stärkelseinlagringen avtar medans iNDF fortsätter att stiga.

En ko kan utfodras med 3-5 kg majs/dag. Man bör dock hålla koll på sortens icke smältbara fiberandel (iNDF), speciellt vid höga andelar majs i foderstaten, för att inte begränsa kons konsumtionsförmåga. Lämplig ts-halt ligger mellan 28-35 %.

Majs är generellt lätt att ensilera men tar ofta värme om felhanterad. Tänk på att skörda innan ts- halten blir för hög, bra packning och hacka det kort. Uttagshastigheten bör hållas relativt snabbt, speciellt under sommarperioden.

Utsädesrekommendationer

Tidig sådd varm lokal:   Plantor/m2 8,0 – 9,0     Förpackning/ha* 1,7 – 1,9
Sen sådd varm lokal:   Plantor/m2 7,0 – 8,0     Förpackning/ha* 1,5 – 1,7

 

Tidig sådd kall lokal:   Plantor/m2 6,5 – 7,5     Förpackning/ha* 1,4 – 1,6
Sen sådd kall lokal:   Plantor/m2 6,0 – 7,0     Förpackning/ha* 1,3 – 1,5

* = Utsädesmängd beräknad vid 95% fältgrobarhet.