Nilex Eko

Vårrågvete

  • Vårrågvetesort med god skörd
  • Hög ogräskonkurrens
  • Odlas på lättare jord

Vårrågvetesorten Nilex har en tidigare mognad, god skörd och hög ogräskonkurrens. Ger en jämn kärnkvalitet och har bra tolerens mot jord med lågt pH.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.