Rödsvingel EKO

Ekologisk Rödsvingel - OptiVall

  • Rödsvingel är ett tuvat örtgräs
  • Torktåligt betesgräs
  • Med utlöpare som täcker marken väl

Rödsvingel EKO är ett tuvat örtgräs/betesgräs med underjordiska utlöpare som bildar en tät och tramptålig matta. Till skillnad från ängsgröe passar rödsvingel bättre på torrare marker. Arten är anspråkslös med en god uthållighet.

Förpackning & Utsädesmängd i enskilda vallarter och mellangrödor