Taurus

Lin

  • Lin med övertygande hög råfetthalt
  • Säkra odlingsegenskaper
  • Höga & jämna resultat varje år

Linsorten Taurus med höga och jämna resultat varje år. Medeltidig mognad med hög fröskörd och god stjälkstyrka. De starka odlingsegenskaperna gör att Taurus överensstämmer väl till våra svenska krav på hur en stabil linsort skall fungera.

För köp av utsäde kontakta din lokala säljare eller sök här bland våra återförsäljare i ditt område.