Tips vid majsodling


Vårplöj gärna, plantorna vill ha lätt, lucker och varm jord (minst 8-10 grader  för att gro). Håll ett radavstånd på 50-75 cm och 15 cm mellan plantorna.
Använd ett sådjup på ca 5-7 cm och en tusenkornvikt över 280 för en lyckad etablering. Optimalt är 80-90 000 frö/ha och en beståndstäthet på 8-9 plantor/m2. Skörda vid en ts-halt på ca 28-35 %.
En hög utsädesmängd ger förutsättningar för hög skörd, men en allt för hög utsädesmängd i förhållande till odlingslokalen kan ge dåligt utvecklade plantor och en låg kolvandel. Välj en tidig sort med hög odlingssäkerhet om du är nybörjare.

Undvik sena sorter i områden med tidig nattfrost då det resulterar i för låg stärkelseinlagring och ts-halt. Odlas majs på samma skifte flera år i rad tänk på att ha en bra strategi med hantering av växtrester för att minska risken av fusarium,majsmott och bladfläcksvampar.

Vid för låg stärkelsehalt: 1. Prova en tidig sort.   2. Sänk utsädesgivan.
Vid för högt iNDF: 1. Hög stubbhöjden   2. Skörda i tid.   3. Höj utsädesmängden
Vid torka & sen sådd: 1. Sänk utsädesmängden. Vid torka uppnås en lägre avkastning av en hög mängd och vid sen sådd uppnås en förbättrad avkastning och stärkelsehalt med en lägre mängd.

Säljs i förpackningar om 50 000 frön.

Utsädesrekommendationer

Tidig sådd varm lokal:   Plantor/m2 8,0 – 9,0     Förpackning/ha* 1,7 – 1,9
Sen sådd varm lokal:   Plantor/m2 7,0 – 8,0     Förpackning/ha* 1,5 – 1,7

Tidig sådd kall lokal:   Plantor/m2 6,5 – 7,5     Förpackning/ha* 1,4 – 1,6
Sen sådd kall lokal:   Plantor/m2 6,0 – 7,0     Förpackning/ha* 1,3 – 1,5

* = Utsädesmängd beräknad vid 95% fältgrobarhet.