Trefl

  • Hög skörd
  • God sjukdomsresistens
  • God vinterhärdighet

God avkastning och sjukdomsresistens. Hög vinterhärdighet och fina kärnegenskaper med en hög rymdvikt. Mognaden är medeltidig.