Vad kan du om MELLANGRÖDOR?

24 juli, 2021

Vi vill gärna dela med oss av vår kunskap så i nya Mellangrödor 2021 skapade vi flödesschema och en lathund för enklare beslut och ökad kunskap.

Tillsammans värnar vi om miljön och jobbar för goda skörderesultat!